تهران آی پی، تیمی متشکل از متخصصین تعمیرات و فروش لوازم خانگی می باشد که بیش از یک دهه در پایتخت فعالیت دارد. تخصص اصلی تیم تعمیر و تهیه کلیه لوازم خانگی گازسوز، برقی و صنعتی می باشد.

تمامی فعالیت های سایت تهران آی پی به صورت غیرحضوری در محل مشتریان انجام می شود.