/ توسط کازشناس فنی / ایمنی منزل / 0 دیدگاه

برای پیشگیری از آتش سوزی در خانه بایستی علت روشن شدن آتش را بدانیم. خانه‌ها زمانی با آتش دست به گریبان می‌شوند که مواد اشتعال‌زا، حرارت و اکسیژن را در آغوش بگیرد، البته خرابی وسایل برقی، اتصالی در سیم‌کشی ساختمان (اتصال کوتاه) و مصرف بیش از حد برق (اضافه بار یا overload) نیز پای شعله‌های …