/ توسط کارشناس شماره هفتاد و چهار / سلامتی / 0 دیدگاه

چربی غیرضروری چیست و چه جایگزین هایی دارد؟ چربی ترانس یکی از چربی های شناخته شده در بین مردم می باشد که در ادامه به توضیح آن می پردازیم. چربی های ترانس یا اسیدهای چرب آن شکلی از چربی های غیر اشباع هستند که به دو صورت زیر وجود دارند: چربی ترانس طبیعی چربی ترانس مصنوعی …